DANH MỤC SẢN PHẨM
 
TƯ VẤN ONLINE    
 
 
 
 
Nhận thông tin sản phẩm    
 
 
 
Robot thông minh
Trang chủ » Sản phẩm » Robot thông minh
 

Bộ thực hành cánh tay Robot 5 trục

Mã : ED-7255
Bảo hành :
Xuất xứ : Hàn Quốc

Đặc Tính

• Bao gồm 1 tay kẹp và 5 trục thẳng đứng có nhiều khá»›p nối 

• Cảm biến vị trí kiểu tuyệt đối RVDT được gắn cho má»—i trục và không yêu cầu phải chuyển đổi giá»›i hạn 
• CPU hiệu suất cao cho phép Ä‘iều khiển thời gian thá»±c các trục 
• Điều khiển PID và Ä‘iều khiển thời gian thá»±c 
• Công tắc dừng khẩn được gắn trên bá»™ Ä‘iều khiển robot và thiết bị Ä‘iều khiển cầm tay 
• Điều khiển bởi USB và giao diện Ethernet 
• Có thể mở rá»™ng thêm 2 trục và cổng vào/ra kiểu số và tÆ°Æ¡ng tá»± 
• Mô phỏng đồ họa 3D và kết nối thời gian thực với robot

Nội dung đào tạo

• Giá»›i thiệu về hệ thống 

» Cấu hình cÆ¡ bản 
» Mô tả các thành phần 
» Tổng quan về chương trình
» Cấu trúc hệ thống
» Cài đặt
• Cấu trúc chương trình
» Menu và Toolbar
» View và Windows
» Bộ mô phỏng và màn hình điều khiển
» Bộ soạn thảo ngôn ngữ công nghiệp
• Trình quan sát cánh tay và thao tác robot
» Cách sử dụng "Trình quan sát cánh tay 3D"
» Chế độ điều khiển Robot bằng tay
» Lưu trữ và sử dụng dữ liệu vị trí
• Lập trình
» Cách sử dụng bộ soạn thảo chương trình
» Cú pháp chương trình
» Lập trình
» Chạy chương trình và sửa lỗi
• Mô phỏng robot
» Phương pháp mô phỏng ảo và thao tác robot
» Các thí nghiệm cơ bản 1
» Các thí nghiệm cơ bản 2
» Các thí nghiệm cơ bản 3
• Thí nghiệm cơ bản điều khiển robot
» Các phương pháp chuyển vị trí
» Các phương pháp chuyển tốc độ
» Các phương pháp xác định vị trí
» Cách sử dụng "Thiết bị điều khiển cầm tay"
• Các ứng dụng cho thao tác robot
» Chuyển chính xác thông qua các khối lặp lại
» Kẹp và chuyển một vật xác định trước
» Chuyển vị trí một vật xác định trước
» Thuật toán lặp và chuyển mô phỏng được liên kết  

Phụ Kiện

• Dây nguồn AC 

• Cáp USB 
• Cáp kết nối bá»™ Ä‘iều khiển 
• Cáp thiết bị Ä‘iều khiển cầm tay 
• Cáp RJ-45 
• Phần mềm và hướng dẫn sử dụng

Phần mềm