DANH MỤC SẢN PHẨM
 
TƯ VẤN ONLINE    
 
 
 
 
Nhận thông tin sản phẩm    
 
 
 
Thiết bị giáo dục
Trang chủ » Sản phẩm » Thiết bị giáo dục » IT - Thiết bị truyền thông
 

Thiết bị thực hành truyền thông xung/số

Mã : ED-2920
Bảo hành : Theo tiêu chuẩn của hãng
Xuất xứ : Hàn Quốc

Đặc Tính

• Được module hóa cho từng loại hình truyền thông
• PAM, PTM, PCM, DPCM, ADPCM, LDM, ADM, Delta-sigma
• Không cần dùng thêm máy phát (có sẵn bộ nguồn và thiết bị phát tín hiệu)
• Có thể hiển thị điểm kiểm tra và tín hiệu đo tín hiệu sử dụng dao động ký (oscilloscope)

Nội dung đào tạo

• PAM
» Tìm hiểu phương pháp phát tín hiệu PAM (ví dụ về Natural và Flat-Top
» Tìm hiểu ảnh hưởng của việc lấy mẫu tần số tín hiệu trên tín hiệu PAM tại miền thời gian
• PTM
» Tìm hiểu phương pháp phát tín hiệu PTM (Điều biến thời gian xung)
» Tìm hiểu các đặc điểm của tín hiệu PTM tại miền thời gian
» Tìm hiểu mối quan hệ giữa tín hiệu PWM và tín hiệu PPM
• PCM I
» Tìm hiểu quá trình chuyển đổi A/D và D/A
» Tìm hiểu hệ thống chuyển đổi A/D loại Counter
» Tìm hiểu hệ thống chuyển đổi D/A loại Parallel
• PCM II
» Tìm hiểu hệ thống chuyển đổi A/D loại xấp xỉ lần lượt
» Tìm hiểu các phương pháp truyền tín hiệu PCM
• PCM III
» Tìm hiểu µ-law và đường đặc tính nén-giãn µ-law
» Tìm hiểu ảnh hưởng của việc nén-giãn tín hiệu giải biến
• DPCM
» Tìm hiểu các phương pháp phát tín hiệu DPCM và giải biến tín hiệu thông điệp DPCM
» Tìm hiểu các mã Offset Binary Code, 2’s Complement
Code và Signed Binary Code
 • ADPCM
» Tìm hiểu mối quan hệ giữa các nguyên tắc vận hành và định giờ của
PCM CODEC’s
» Tìm hiểu mối quan hệ giữa các nguyên tắc vận hành của hệ
thống ADPCM và sơ đồ định giờ của bộ giải mã ADPCM
• LDM
» Tìm hiểu phương pháp phát sóng LDM và giải biến tín hiệu thông
điệp ADM
» Tìm hiểu hình dạng của nhiễu quá tải độ dốc và nhiễu hạt sinh ra trong hệ ∆M
• ADM
» Tìm hiểu phương pháp phát sóng ADM và giải biến tín hiệu thông
điệp ADM
» Tìm hiểu phương pháp chống nhiễu quá tải nghiêng trong hệ giải biến CVSD
• ∆-∑
» Tìm hiểu các nguyên lý giải đi ∆-∑ và các phương pháp cải thiện
S/N
» Tìm hiểu ảnh hưởng của việc lấy quá mẫu và hình dạng nhiễu đối với tỷ lệ S/N trong giải điều ∆-∑

Phụ Kiện

Nguồn: 5 cái
• Dây nguồn AC: 1 cái
• Cáp nối: 1 cái
• Sách hướng dẫn thí nghiệm: 1 quyển

Phần mềm